domingo, 15 de maio de 2011

"A full belly makes a dull brain." ---Thomas Edison
2 comentários:

Welcome HotThinspos